Trimsalon Hugs & Paws

                              

Informatie, Prijslijst en de in's en out's over de salon en modellen.


Kennel Nournours Etoile

                              

Informatie over de kennel en de uitgelichte rassen Bichon a poil Frise en Grote Poedel.

Wederom is HKI de beste trimmers opleiding

HKI schrijft als volgt;

Erkende opleidingen en cursussen

Als enige in Nederland heeft het Huisdier Kennis Instituut voor de Vakopleiding Hondentrimmen een inschaling in het NLQF en EQF.Omdat het HKI overtuigd was van de kwaliteit van haar opleiding, werd besloten op het hoogste doel te mikken: inschaling in het NLQF en EQF.

Na het met goed gevolg doorlopen van de validiteitstoets voor de organisatie en de inschaling van de kwalificatie, mag het Huisdier Kennis Instituut het NLQF niveau 3 op de diploma's voor de Vakopleiding Hondentrimmen vermelden. Het Nederlands kwalificatiekader is een manier om scholingen kwalificaties met elkaar te vergelijken. Hiermee kun je heel nauwkeurig het niveau van een opleiding kwalificatie bepalen. Wat heb je nou eigenlijk geleerd en hoe waardevol is jouw diploma in vergelijking met andere? Binnen het NLQF zijn er een aantal niveaus en de HKI-Vakopleiding Hondentrimmen is ingeschaald op niveau 3. Dat geldt ook voor het kwalificatiekader op Europees niveau, het EQF.

Inmiddels hebben 39 landen een nationaal raamwerk ontwikkeld, waarvan er momenteel 28 gereferenced zijn aan het Europees Kwlificatieraamwerk. 


Het Huisdier Kennis Instituut (HKI) werkt nauw samen met de brancheorganisatie Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo te Amersfoort, Stichting Dierbaar en de Algemene Belangenvereniging Hondentoiletteer Bedrijven (ABHB). Dat blijkt uit de kwaliteit van de cursussen. Die zijn gericht op resultaat. Deze brancheorganisaties en Stichting Dierbaar erkennen de certificaten en examens van het Huisdier Kennis Instituut, omdat het HKI zijn kwaliteit in onderwijs dubbel en dwars bewijst. En dat al meer dan zestig jaar!

 

De examens staan onder toezicht van de Commissie Toezicht Examens. Het HKI staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en is aangesloten bij de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en lid van de NVE (Nederlandse Vereniging voor Examens).
Sinds 2014 is het Huisdier Kennis Instituut in het bezit van de Crebo-erkende opleiding "Bedrijfsleider Dierverzorging" en de daarbij behorende Certificeerbare Eenheden Honden & Katten, Terraria (Herpeten), Aquaria, Vogels en Kleine Zoogdieren.